MY MONSTER

Tématem sedmé lekce v angličtině ve 3.AB bylo lidské tělo a slovesa have got a to be. Procvičovali jsme formou písničky, hraním komiksu, gramatických cvičení a nakonec jsme vytvořili projekt My monster. Více zde.

………………………………………………………………………………………………………..

Děti si vymyslely svoji příšerku, daly jí jméno, popisovaly, jak je stará, odkud pochází, kolik má nohou, rukou, očí a všech možných částí těla. Úkolem nebylo pouze kreslit a popsat, ale také ústně prezentovat před třídou.

Zde se můžete podívat, jak se dětem jejich dílka povedla.

Lucie Wladařová