My family podle třeťáků

V hodině AJ žáci 3. AB zpracovali projektovou práci na téma My family. Nejlepší práce si můžete prohlédnout zde.