Místo, kde žijeme

Během online výuky jsme probírali téma – Místo, kde žiji a prezentovali referáty přímo na kameru. Většina z nás žije v Dobřichovicích, někdo v Letech nebo v Řitce. Více zde.

Kritéria byla obsáhlá, např. zjistit, zda existuje nějaká pověst o místě, kde bydlím nebo které zajímavé stavby se zde nachází, ale také se zamyslet nad tím, co pro mě znamená domov. Pár ukázek k nahlédnutí je zde.

ukázka 1

ukázka 2

ukázka 3

ukázka 4

ukázka 5

Lucie Wladařová