Mezinárodní aktivity ZŠ Dobřichovice?

MEZINÁRODNÍ ZKOUŠKY

Na naší škole je již letitým pravidlem, že výuka probíhá nejen ve školních lavicích. Všichni dobře víme, že stěžejní je především konverzace, neboť bez vyjadřovacích dovedností není možné komunikovat. A v dnešní době, kdy je svět otevřen každému, umět komunikovat je nezbytně nutné. Na naší základní škole je už několik let nabízena žákům vyšších ročníku příprava a následné složení Cambridgských mezinárodních zkoušek 1. stupně KET (Key English Test) a 2. stupně PET (Preliminary English Test). Patnáct žáků, absolventů zdejší školy, se těmito testy může prokázat při přihlášce na střední školu, či když se uchází o brigádu, kde je nutno prokázat se jazykovými znalostmi. Za zmínku též stojí, že všichni žáci dosáhli největšího počtu bodů právě v mluvené části testů.

NĚMECKO

Kromě toho stále prosazuji myšlenku, že standardní výuka není dostačující. Pro komunikaci je nejlepší zažít osobně možnost praktického využití jazyka. Proto již 16. rokem organizujeme výměnné jazykové pobyty s naší partnerskou školou v Německu. Letos se účastní této výměny 13 žáků naší školy. Vzhledem ke skutečnosti, že německá škola shání každoročně finanční podporu, kterou věnuje nám, je tento program velice levný, děti poznají jiné prostředí, jiný kraj, ale především jsou nuceny dorozumívat se v angličtině.

AMERIKA

V letech 1998 – 2006 probíhala výměna studentů se střední školou z městečka Mazomanie ve státě Wisconsin. Tato spolupráce byla velmi oblíbená mezi žáky naší školy, neboť američtí partneři pocházejí též z malého města a byli velice milí a přátelští. Ale jak to v životě bývá, přátelé přicházejí a odcházejí a tato aktivní spolupráce zatím ustala, neboť cesta do Ameriky a zpětně do Evropy je dosti finančně nákladná záležitost. Nicméně máme tu i další spolupráci a to se základní školou v Cancasu, kdy děti komunikují tzv.“face to face“. Žáci se pomocí web kamery přímo kontaktují s přibližně stejně starými dětmi. Děti si též předávají školní výsledky, především z oblasti výtvarné výchovy a pracovního vyučování.

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH

Naše škola již tradičně pořádá ve spolupráci s cestovní společností JEKA mezinárodní lyžařské setkání v Alpách. Žáci prožijí týden společně pod jednou střechou s německými, holandskými a italskými vrstevníky. Dle hodnocení většiny z nich byly nejlepší dvě věci, lyžování a společné večerní programy. A to je právě velice důležité. Při společně pořádaných aktivitách je přeci nutné se domluvit.

KONFERENCE V ITÁLII

Začátkem května bývá naše škola pozvána do Itálie na mezinárodní setkání studentů z 15 států Evropské unie u příležitosti vyhlášení města Carpi Evropským městem roku 2006. Naše pětičlenná skupina z deváté třídy řeší práce na jednotlivých projektech tam zpracovávaných velmi dobře, a reprezentuje tak úspěšně naší školu, Dobřichovice a vlast, neboť z naší země se zúčastnila pouze jedna skupina. Na stránkách naší školy je k nahlédnutí prezentace jedné účastnice, žákyně naší školy Štěpánky Ryšavé.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY DO ANGLIE

V roce 2008 a 2010 pořádala naše škola výlet s poznáváním kraje, lidí a kultury země, jejíž jazyk se jim stává druhým jazykem po své mateřském a je důležitý proto, že se pomocí něho dorozumí ve světě. První výlet byl soustředěn na jih Anglie, závěrem pak žáci navštívili Londýn. Druhý výlet se soustředil na Londýn a poznání jeho okolí. Žáci jsou ubytováni též v rodinách, ale společně ve skupinkách, což pro ně není tak náročné, jako když jsou ubytováni jednotlivě. Děti tuto akci hodnotily velmi pozitivně.

MEZINÁRODNÍ PROGRAM COMENIUS

Mezinárodní projekty jsou zaštítěny Evropskou unií a vychází z pilotních programů členských státu EU, jejichž cílem je spolupráce žáků vybraných škol různých zemí Evropy a dále zvyšování úrovně vzdělávání. Naše škola byla zapojena již od roku 1997 do programu Socrates, z něhož se postupně stal podprogram velkého gigantu evropské spolupráce na úrovni vzdělávání a výměn pod názvem COMENIUS. Jako stěžejní bod dobrého začátku byla účast na mezinárodní konferenci ve Weilburgu v Německu, kde jsme si našli partnery z evropských zemí nejen pro budoucí dva projekty „WASER“ a „SOUŽITÍ V EVROPĚ“, ale též pro další společné akce, které jsou stále živé. Naše partnerské školy jsou :

  • Anne Frank Schule, Eschwege, Německo
  • Gymnasium Celeanum, Zwolle, Holandsko
  • Liceo Scientifico Alfredo Fanti, Carpi,Itálie

NÁVTĚVA PARTNERSKÉ ŠKOLY V HOLANDSKU

Naše škola byla pozvána na oslavy 100. výročí založení holandské partnerské školy Gymnázium Celeanum. Myslím, že v následujících větách je obsaženo vše důležité: „Celý týden slavili, neučili se. Ale pokud myslíte, že odpočívali, tak to rozhodně ne. Na oslavu totiž pozvali i zástupce jiných škol z osmi zemí, připravili pro ně program a sami předvedli výsledky některých svých školních projektů. My jsme byli moc rádi, že jsme byli pozváni. Naši školu reprezentovali deváťáci Petra Krejčířová, Katka Jandová, Tereza Beránková, Kryštof Paleta, Martin Roubíček, David Dolejš a osmáci Bára Němcová a Verča Klimtová. Spolu s námi přijeli Poláci, Maďaři, Belgičané, Litevci, Italové, Rumuni a Němci. Všichni jsme bydleli u nějaké holandské rodiny, která se o nás vzorně starala. Program byl dost nabitý – posuďte sami:……viz naše stránky školy.

CO NÁS ČEKÁ?

V lednu již proběhl lyžařský výcvik v Alpách v doprovodu jako již tradičně pana ředitele Bohuslava Stejskala a paní zástupkyně Pavlíny Seidlerové.

V červnu jede třináctičlenná skupina do Eschwege, kde budou naši žáci trávit společný týden se jejich německými partnery. Skupinu povede paní učitelka Jana Klimtová a paní zástupkyně Pavlína Seidlerová.

ZÁVĚREM bych ráda poděkovala všem kolegyním a kolegům, kteří mají také takového cestovatelského ducha jako já a řadu akcí již uskutečňují oni. Jsem moc ráda, že tady jsou a pokračují v myšlence, která před šestnácti lety započala – postavit anglický jazyk na úroveň živého předmětu. Velký dík patří především celému vedení školy, které vždy chápalo mé někdy až příliš organizačně náročné myšlenky a pomohlo mi je zrealizovat.

Hana Kráslová
koordinátor mezinárodních vztahů při ZŠ Dobřichovice