Metodik prevence

 • Mgr. Ladislava Srpová (pro 2. stupeň)
 • srpova@zsdobrichovice.cz
 • Mgr. Gabriela Barvová (pro 1. stupeň)
 • barvova@zsdobrichovice.cz

S čím se na nás můžete obrátit?

Máte-li podezření, že se u Vašeho dítěte vyskytly projevy některé z následujících forem rizikového chování, nebo je v tomto smyslu ve škole někým či něčím ohrožováno, neváhejte nás kontaktovat.

Problémy se mohou týkat:

 • nezdravých vztahů v kolektivu třídy a mezi žáky školy
 • užívání či experimentů s alkoholem, kouřením a dalšími návykovými látkami
 • látkových i nelátkových závislostí
 • vandalismu, sprejerství, krádeží, ničení osobních věcí žáků ve škole
 • fyzického a psychického ubližování a slovního napadání žáků ve škole, šikany
 • záškoláctví
 • patologického hráčství a návykové činnosti s tím spojené
 • projevů rasové a menšinové intolerance
 • domácího násilí a rizikového sexuálního chování
 • sebepoškozování
 • poruch příjmu potravy
 • nových náboženských hnutí (sekt) a příslušnosti k subkulturám
 • …a dalších problémů ovlivňující vzdělávání a výchovu žáků

Cílem nás, pedagogů, je vytvořit pozitivní atmosféru a přispět ke zdravému vývoji Vašich dětí. Aby naše práce byla úspěšná, potřebujeme komunikovat a spolupracovat s vámi, rodiči, protože Vy znáte své děti a jejich potřeby nejlépe. Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.

V závažnějších případech Vám poskytneme radu a kontakty na odborníky a specializovaná pracoviště.

Primární prevence na naší škole probíhá v souladu s metodickými dokumenty MŠMT, které naleznete na stránkách MŠMT:

Metodické dokumenty, doporučení a pokyny, MŠMT

Strategii primární prevence rizikového chování dětí a mládeže pro období 2013 – 2018 naleznete zde.

S akčním plánem realizace národní strategie PP se můžete seznámit zde.

 • Preventivní program školy pro školní rok 2018/2019 naleznete zde.
 • Preventivní program školy pro školní rok 2017/2018 naleznete zde.
 • Prevence šikanování – informace pro rodiče naleznete zde.
 • Informace o kyberšikaně naleznete zde.