Matematika je sladká …

aneb ČOKONÁSOBILKA … V dnešní hodině matematiky se žáci 3. B učili násobit devíti. Na fotografiích se můžete přesvědčit o tom, že to dělali s chutí!