Kytice

8.C zdramatizovala tři balady z Kytice, aby oplatila divadelní zážitek 8.A z projektu Březen – měsíc knihy. Nakonec si pozvala jako diváky i 8.B. Více zde.