Květen – Měsíc školních zahrad

Květen se řadí mezi nejkrásnější měsíce v roce a všichni lidé chodí v tuto dobu velmi rádi ven. Nejinak je tomu i na naší škole, která k tomu účelu disponuje velkou školní zahradou. Více zde.

******************************************************************************************************************************************************************************

Nejen, že je u nás běžné využívání školní zahrady k proběhnutí o velké přestávce, a to za každého počasí, ale není výjimkou, že zde proběhne i výuka čtení, prvouky, výtvarné výchovy nebo tělocviku.

Každoročně, právě v květnu, vzdávají hold svým zahradám školy po celém světě. Taková zahrada je kouzelné místo sloužící k propojování teorie s praxí, k poznávání přírody, k seznamování se se světem nebo ostatními spoluobyvateli i ke tvoření a hraní. Cílem tohoto mezinárodního svátku je povzbudit děti i jejich učitele k objevování pestré palety možností, které jim přírodní prostředí nabízí a k jejich začleňování do běžného každodenního života tříd nebo celé školy. Původcem myšlenky je Mezinárodní asociace školních hřišť a zahrad (ISGA). V Česku je jejím členem Nadace Proměny Karla Komárka, která u nás spolu s dalšími partnery podporuje širší využití školních zahrad a učení se venku. V letošním roce jsme se zapojili do oslav a naši školní zahradu vylepšili o nově vznikající naučnou bylinnou zahradu.

Podél školní budovy vznikl pás 13 záhonů, které budou postupně osazovány známými i méně obvyklými léčivými rostlinami, o které se budou žáci společně starat. Vznikne tak půvabné přírodní místo pro výuku nejen prvouky a přírodovědy, ale i pro praktické činnosti, vše propojené s průřezovými tématy Environmentální výchovy i Osobnostního rozvoje. Přiblížením se ke skutečné přírodě bude výuka opět obohacena o praktické a zážitkové vyučování, které se nebude odehrávat v lavicích. Věříme, že nám práce půjde a bude pro nás radostí.

Jindra Solničková