Komunikace89

Tečkou za projektem Listopad byla účast sedmých ročníků na lektorované výstavě Komunikace89 – státní převrat bez internetu na pražské Letné. Více zde.

Pod vedením odborného lektora si žáci připomněli historické souvislosti, ve skupinách hledali u jednotlivých panelů a provizorních obrazovek s autentickými záběry té doby odpovědi na zadané otázky, vyzkoušeli si obhajovat svůj názor, argumentovat, přesvědčit protistranu. Nejdůležitější bylo pokusit se vcítit pomocí fiktivních postav do atmosféry této doby.

Program byl zacílen na mediální výchovu, dotkli jsme se také tématu fake news. Na závěr měli žáci za úkol zapsat na zeď heslo, které by závěrem vystihlo poselství pro budoucnost.

 

text: Petra Železná

foto: Petra Železná