Klub přátel ZŠ Dobřichovice

Občanské sdružení Klub přátel základní školy v Dobřichovicích (dále jen KPŠ) je dobrovolnou organizací rodičů a příznivců Základní školy Dobřichovice.

Cílem KPŠ je ve spolupráci s vedením školy podporovat a rozvíjet vzdělávací a zájmové aktivity žáků nad rámec možností školy.

Členem KPŠ se může stát každý rodič, který zaplatí členský příspěvek. Členské příspěvky jsou stanoveny ve výši 300,- na žáka za školní rok.

Výkonným orgánem KPŠ je Rada třídních důvěrníků. Snažíme se dosáhnout toho, aby každá třída měla v Radě svého zástupce, třídního důvěrníka, a na jednáních Rady tak mohly zaznít podněty rodičů ze všech tříd.

Děkujeme všem rodičům Základní školy Dobřichovice, kteří finančně podporují KPŠ a mají tak zájem na zlepšení a zpestření vzdělávání svých dětí.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Příspěvek na lyžařský výcvik pro žáky 7. ročníků se vyplácí ve výši 1000,- Kč členům KPŠ po absolvování lyžařského výcviku. O příspěvek žádá zákonný zástupce žáka prostřednictvím žádosti připojené zde. Příspěvek s vyplněnou žádostí může ve lhůtě 1 měsíce po absolvování výcviku vyzvednout zákonný zástupce nebo žák v kanceláři školy.

Zápisy ze schůzek

  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 16.4.2019 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 15.11.2018 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 24.4.2018 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 18.4.2017 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 8.11.2016 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 19.4.2016 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 4.11.2015 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 22.4.2015 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 5.11.2014 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 21.5.2014 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 9.4.2014 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 13.11.2013 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 9.4.2013 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 11.12.2012 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 11.4.2012 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 30.11.2011 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 7.4.2011 je zde.
  • Zápis ze schůzky třídních důvěrníků 12.1.2011 je zde.

  Hospodaření

   • Rozpočet na školní rok 2019/20 je zde.
   • Rozpočet na školní rok 2018/19 je zde.
   • Hospodaření ve školním roce 2017/18 je zde.
   • Rozpočet na školní rok 2017/18 je zde.
   • Přehled hrazení příspěvků do fondu ve školních rocích 2010/11 – 2016/17 je zde.
   • Rozpočet na školní rok 2016-17 je zde.
   • Hospodaření ve školním roce 14/15 je zde.
   • Rozpočet na rok 2015-2016 je zde.
   • Hospodaření – leden až srpen 2014 je zde.
   • Rozpočet na rok 2015 je zde.
   • Rozpočet na rok 2014 je zde.
   • Hospodaření – rok 2013 je zde.
   • Návrh rozpočtu na rok 2013 je zde.
   • Rozpočet na rok 2012 je zde.
   • Rozpočet na rok 2011 je zde.
   • Rozpočet na rok 2010 je zde.