Kdo mi pomůže s problémy?

Radili kluci z kapely HighVibes. Více zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

pondělí  12. 2. 2018 a čtvrtek 15. 2. 2018

Věřili byste, že si tihle muzikanti pamatují na svá trápení ze základky? Mluvili o nich, ale hlavně hráli a zpívali na koncertě nazvaném Na vlnách přátelství, na který jsme vyrazili do kina do Řevnic. Hlavním tématem programu bylo přátelství a také oblasti, které ho ničí, jako je šikana, sociální sítě a nesprávné využití volného času.

Poslechli jsme si informace o lince bezpečí, nejvíc jsme si užili hudbu a tanec – i když nás čekala dlouhá procházka zpět do školy, málokdo vydržel během koncertu sedět.

Foto zde.

Hudební skupinu High Vibes tvoří absolventi konzervatoře a profesionální hudebníci, kteří se věnují práci s dětmi a mládeží. Program skupiny se na první pohled nelišil od moderního koncertu známých kapel, nicméně originální skladby společně s doprovodným programem předal žákům poselství o důležitosti lásky, přátelství a vzájemné úcty.

Celý koncert byl velmi interaktivní. Žáci i paní učitelky se plně zapojili do samotného průběhu a společně si ho velmi užili.

Více o projektu a kapele se můžete dozvědět na jejich webových stránkách.

http://highvibes.cz/#na_vlnach_pratelstvi

Jana Klimtová a Gabriela Barvová