Kdo jsem? 

Děti z modré 5AB skupiny si připravily pro ostatní děti ze 4. a 5. ročníku aktivitu v angličtině. Více zde.

Popsaly svého oblíbeného zpěváka, herce či sportovce a doplnily jeho/její fotografii. Fotografie je třeba k popisu správně přiřadit.

Děti si při přípravě procvičily popis osob i jejich oblečení, sloveso BE a HAVE GOT.

Aktivitu najdete v prvním patře nové budovy. Řešit děti mohou do konce dubna. 

Pro úspěšné řešitele máme připravenou malou odměnu.

Kateřina Kubásková