Jednotná přijímací zkouška na SŠ

Zápisový lístek pro uchazeče studia na SŠ dostanou žáci po návratu do školy. 

Zde naleznete podrobnosti ke změnám v přijímacím řízení, důležité jsem zvýraznila.

Jana Klimtová