Jak vzniklo české písemnictví

Žáci 8. ročníků dostali za úkol na toto téma napsat výklad. Připravovali se několik vyučovacích hodin. Pokračování zde

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Kladli si otázky, vypisovali a vytahovali informace z odborných článků, učebnice a četli ukázky našich nejstarších památek. A pak se dali do práce.

Většina z nich svůj úkol zvládla. Vystihli to nejdůležitější vlastními slovy v souvislém textu. Někteří přidali i svůj názor:

„ Dodnes je čeština obohacována novými slovy, ale dle mého názoru nikdy nezanikne. Patří sice mezi nejtěžší jazyky na světě, ale je to výjimečný jazyk s bohatou historií i současností.“ J.J. Rebec

A také jsme se zasmáli:

„ Jan Hus raději kázal, protože moc lidí neumělo číst. Jednoho dne byl pozván do Kutné Hory do kostnice, kde měl kázat, ale to netušil, že to má být zrada…“

Radka Habešová