Jak se učí angličtinu

třeťáci? Podívejte se zde a zde. Osmáci zde

Během prvního měsíce výuky anglického jazyka se žáci naučili prvních pět otázek, na které i odpovídali. Prověřování znalostí proběhlo jiným způsobem – videoprojektem. Děti pracovali ve dvojicích, kdy si každý ze dvojice vylosoval kartičku, na které byla tečka nebo otazník. Tečka znamenala odpovědi a otazník znamenal otázky. Na dětech byla vidět tréma, ale i tak si myslím, že se k této výzvě postavily čelem. Zde si můžete prohlédnout jednu z dvojic.