Jak se člověk pohybuje?

V 5.C při hodině přírodovědy měly děti za úkol ve skupinách zjistit, díky čemu se vlastně pohybujeme. Na pěti stanovištích byly různé informace. Každý člen měl za úkol nastudovat jiné téma, které pak musel prezentovat své skupině. Více zde.