Jak jsme měnili přídavným jménům podobu

Pro zakončení celé kapitoly zaměřené na stupňování přídavných jmen si žáci vytvořili své vlastní projekty. Kritérium bylo pouze jediné – přídavná jména. Někteří se vrhli do kvízů, jiní vytvořili křížovku a někteří psali Quinessovu knihu – tedy pouze stránku z ní .

Ukázky prací naleznete zde.

Animals_01   Animals_02   Fashion   HC_Sparta_Praha   Manchester_United

Tennis_Quiz   The_Best_Czech_Sports   Top_10_highest_Buildings