Jak budeme vyplňovat přihlášky na naší škole

Přihlášky budou vytištěny na počítači.
Zájemci nahlásí třídním učitelkám úmysl studovat na víceletém gymnáziu, pak dostanou během ledna nanečisto vytištěnou přihlášku z počítače.
Zkontrolujete své osobní údaje i známky (případné chyby opravíte) a doplníte názvy vybraných škol a oborů. Takto doplněnou přihlášku odevzdáte co nejdříve po pololetí, nejpozději však 2. března 2016. Poté dostanete kompletně vyplněné přihlášky. Doplníte jen podpisy a případné potvrzení od lékaře (sami si musíte zjistit, zda je vaše škola vyžaduje). Dále zapíšete termín přijímacích zkoušek, také doporučujeme prázdné kolonky proškrtat. Výstupní hodnocení je zrušeno.
Poté přihlášku odešlete řediteli vybrané střední školy, nejpozději 15.3.2016.