Informace k provozu školy od 30. listopadu 2020

Vážení rodiče,

prosíme o poučení Vašich dětí, jak se mají chovat, aby pokud možno neohrozily svým jednáním druhé a samy se svým chováním a jednáním bránily nákaze od jiných lidí, tedy i spolužáků.

Děkujeme. Podrobnosti zde.

Škola se řídí pokyny MŠMT – Informace k provozu škol a školských zařízení (zde)

Všeobecné pokyny:

Žáci se před začátkem prezenční výuky a po jejím ukončení nezdržují v prostorách školy, školním areálu, ani před školou. Začátky a konce vyučovacích hodin jsou zachovány v obvyklou dobu.

Při vstupu do školy musí žáci použít dezinfekci na ruce a mít roušku.

Žáci se o přestávce mezi vyučovacími hodinami zdržují pouze v určené třídě, neshlukují se, nevytváří skupinky.

Ranní družina bude opět v provozu od 30. 11. 2020.

Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky.

Roušky – alespoň 2 na den – po celou dobu ve třídě, ve společných vnitřních prostorách i venku. Štít u žáků nenahrazuje roušku! Ve třídách budeme větrat, do programu tříd budou zařazeny vycházky a venkovní přestávky.

Výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují).

V případě závažného důvodu, kdy žák nemůže být prezenční/distanční výuce přítomen, zákonný zástupce omluví žákovu nepřítomnost běžnou formou. Prezenční i distanční výuka je ze zákona povinná. Uvolňování z výuky se řídí Školským zákonem, vyhláškami, Školním řádem a dalšími školskými normami.

Nadále je ve škole zakázán zpěv a sportovní aktivity.

Z epidemiologického hlediska je zásadní pravidelné větrání vnitřních prostor.

Organizace vyučování do vánočních prázdnin

1. až 5. ročník + 9. ročník denně prezenčně.

Od 30. 11. do 4. 12. a od 14. do 18. 12. – 7. A, 7. B a 8. ročník prezenčně a současně 7. C a 6. ročník distančně.

Od 7. do 11. 12. – 6. ročník a 7. C prezenčně a současně 7. A, 7. B a 8. ročník distančně.