I´m a Monster …

Se třeťáky jsme zakončili sedmou lekci projektíkem. Zopakovali jsme si části těla, sloveso HAVE GOT, barvy, čísla … Je toho opravdu hodně, co se od září, kdy některé děti s angličtinou začaly, již naučily. Více zde.