Hodnocení na vysvědčení

Zde najdete metodiku k vyhlášce 211/2020 Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.