Goodbye Madie

… “I loved getting to know everyone, and I hope I can come back to visit. I will miss being here very much.” (Madie) …

V pátek se žáci rozloučili s naší rodilou mluvčí Madie, která se žákům věnovala celý školní rok. Více zde.