Fotogalerie - Pomozme Popelce, aneb Jak jsme se učili třídit odpad

Pohádková Popelka třídit hrách a popel musela, ale my, žáci dobřichovické školy, chceme. A chceme třídit správně, abychom co nejméně zatěžovali životní prostředí. Proto jsme se v říjnu zabývali tím, kam který odpad patří. Hledali jsme rady na internetu, diskutovali o znovuvyužití odpadu, zjišťovali jsme, jak to chodí s tříděním u nás i v okolních obcích, počítali jsme, kolik odpadu průměrně vyprodukuje občan Dobřichovic za rok a porovnávali údaje z posledních let, obcházeli jsme místa, na kterých jsou umístěny kontejnery, kontrolovali jsme jejich stav, zajímali jsme se o to, jak třídí v zahraničí, učili jsme se názvy odpadů v cizích jazycích. Zkrátka jsme si na recyklaci posvítili ze všech stran. Závěrem si starší žáci vyslechli přednášku odborníka Tondy Obala z EKO-KOMu a pro ty nejmladší si poučení se soutěžemi a hrami připravili jejich starší spolužáci z 8. tříd. Jak si vedli, uvidíte na fotografiích zde. Pokud máte nějaké pochybnosti, můžete se obrátit na nás. Myslíme si, že teď už vám budeme umět poradit.

Popelka_002.jpg
Popelka_018.jpg
Popelka_029.jpg
Popelka_022.jpg
Popelka_017.jpg
Popelka_027.jpg
Popelka_007.jpg
Popelka_001.jpg
Popelka_015.jpg
Popelka_004.jpg
Popelka_009.jpg
Popelka_005.jpg
Popelka_025.jpg