Fotogalerie - Školní družina v měsíci duben

DUBEN – MĚSÍC S POHÁDKOU

1. oddělení - Duben - měsíc s pohádkou - nám poskytl mnoho příležitostí ponořit se do světa fantazie. S dětmi jsme celý měsíc četli pohádky, a to jak klasické, tak moderní „Prdlé pohádky“, které napsali známí herci. S pohádkou jsme si pohráli i jinak – s dětmi jsme pohádku vymýšleli. Každý měl za úkol vymyslet jednu větu, tak to šlo pořád dokola a bylo zajímavé a zábavné sledovat, jak se příběh vyvíjí. Děti také malovaly svojí oblíbenou pohádku a ostatní pak hádali, o jakou pohádku se jedná. Hlavy si děti lámaly i u pohádkového kvízu, kde měly za úkol uhodnout známé výroky z různých pohádek. Z velké krabice děti vyrobily divadlo, následovala výroba loutek, a pak už se mohlo začít hrát loutkové představení. Děti také vytvořily na velké kusy tapet pohádkové říše, kterými jsme ozdobili chodbu družiny. Metodou „muchláže“ děti tvořily obrázky pohádkových bytostí a zvířat. Fantazie a představivost pracovaly na plné obrátky a děti hledání v obrázcích moc bavilo. S dubnem jsme se rozloučili výrobou obrázků se strašidelnou čarodějnickou tématikou a opékáním špekáčků na školní zahradě u příležitosti pálení čarodějnic.

2. oddělení - Měsíc duben, který byl nazván „Měsíc s pohádkou“ jsme strávili s dětmi opravdu pohádkově. V komunitním kruhu jsme si povídali o oblíbených pohádkových bytostech a přenesli jsme se do několika pohádek. Přečetli jsme si pohádky, které si děti sami vybraly a všichni jsme se těšili na jejich šťastné konce. Abychom se ještě více přenesli do pohádky a fantazie, podívali jsme se na „Nekonečný příběh“, při kterém jsme pochopili, že bez fantazie by pohádkový svět nemohl být. Malovali jsme oblíbenou pohádkovou postavu barevným pastelem, kdy děti opravdu důkladně fantazii zapojily a náramně se jim dílo zdařilo. V závěru měsíce jsme se připravovali na „Čarodějnické rejdění“. Kreslili jsme čarodějnice, které nám ozdobily třídu a na poslední dubnový den jsme i nějaké čarodějnice měli v naší třídě. Děti si přinesly nádherné kostýmy a tak jsme se všichni společně připravovali na dětmi tolik očekávaný večer. Aby nám čekání rychleji uteklo, odpoledne jsme si na školní zahradě se všemi dětmi udělali ohýnek a opékali jsme si špekáčky. V dubnu jsme opět hojně využívali školní zahradu k pohybovým a sportovním aktivitám.

3. oddělení - V dubnu jsme prožili doslova „pohádkový“ měsíc – pohádka byla hlavním tématem. Jelikož děti skoro neznají klasické pohádky, každý den jsme si četli ze Špalíčku pohádek – O Popelce, O pavím králi, O Sněhurce, O Smolíčkovi atd. Děti se potom snažily pohádku výtvarně zpracovat. Vznikly krásné obrázky zhotovené různými technikami – temperami, vodovkami, voskovkami, tuší, voskovými nebo olejovými pastely. Výtvory jsme potom vyzdobili třídu. V komunitním kruhu jsme si povídali o oblíbených pohádkách a hrdinech pohádkových příběhů. Několik dětí se pokusilo napsat vlastní pohádkový příběh. Závěr měsíce patřil oslavě svátku Čarodějnic. Z černého papíru jsme si vyrobili strašidelné čarodějnice s bradavicemi na nosech, vlasy jsme zhotovili z barevných provázků. Dále děti tvořily dle vlastní fantazie – vznikly černé kočky, netopýři, strašidla i pavučiny s pavouky. Poslední dubnový den jsme si na zahradě uspořádali čarodějnickou oslavu – pekli jsme buřty, některé děti se převlékly do kostýmu, hráli jsme hry a krásně jsme si to užili.

4. a 5. oddělení – Pohádkový měsíc jsme začali týdnem večerníčků. Z novinového papíru jsme si vyrobili večerníčkovou čepici a spoustu legrace jsme si užili při čtení popletených názvů pohádek a hádání názvů správných. Každý den jsme si po obědě, v době odpočinkových činností, pustili krátké večerníčkové příběhy, které si děti přinesly, a následně jsme kreslili naše nejoblíbenější postavičky z těchto příběhů. Druhý týden jsme se věnovali klasické pohádce „Koblížek na cestách“, kdy jsme si tuto pohádku přečetli a s prvňáčky jsme zajímavou technikou vyráběli koblížky. Děti z druhých tříd už to měly složitější. Z pet lahve tvořily postavičky a zvířátka z této pohádky. Postavičkám děti šily oblečení a všem se práce moc povedla, i když jsme se šitím trošku pomáhali. Třetí týden jsme se zaměřili na hrady a zámky. Přečetli jsme si pohádky z tohoto prostředí a pověděli jsme si jaké naše hrady a zámky známe. V komunitním kruhu jsme si pověděli, kdo byli dávní obyvatelé hradů, jakou tam měl kdo funkci a mnoho dalších zajímavých věcí. A protože nás tvořivá práce moc baví, s dětmi jsme vytvořili mini projekt, kdy děti ve skupinkách společnými silami a nápady vyráběly HRADY z ruliček, krabiček, barevných papírů a dalších materiálů a potom svůj hrad pojmenovaly a navrhly pro něj erb. Všechny paní vychovatelky i některé paní učitelky hrady obodovali a hrad s největším počtem bodů vyhrál odměny pro celou skupinu. Všem se hrady velice povedly. „Pohádky pana Krbce“ jsme si pustili, když bylo ošklivé počasí. Poslední týden patřil čarodějnicím. Naši třídu vyzdobila veliká koláž z čarodějnic malovaných pastelem, žabiček a černých koček z papírových talířů a samozřejmě i netopýrů z papírových ruliček. Pohybové hry na hřišti jako je florbal, vybíjená a kopaná mají děti moc rády a tak, jak nám počasí dovolilo, jsme byli venku. Poslední den v dubnu, na svátek Čarodějnic, jsme si zpříjemnili opékáním špekáčků na školní zahradě.

3.jpg
10.jpg
8.jpg
11.jpg
5.jpg
2.jpg
4.jpg
12.jpg
9.jpg
7.jpg
1.jpg
6.jpg