Fotogalerie - Recitační soutěž

Celkem ve třech kategoriích vystoupilo 26 dětí. Sedmičlenná porota hodnotila zřetelnou výslovnost a práci s dechem, pamětní zvládnutí textu, přednes, zvládnutí trémy a kontakt s divákem. Jak řekl předseda poroty pan Boris Pralovszký: "Všichni recitátoři byli úžasní, je těžké vybrat nejlepšího. A vlastně není ani tak důležité, kdo postoupí, ale to, že vás to baví a že jste recitovali s chutí." Po těžkém rozhodování nakonec porota vybrala Libušku Černou, Káju Hopfingera, Emu Böhmovou a Lucii Novákovou, kteří pojedou naši školu reprezentovat do okresního kola recitační soutěže do Rudné. Velké poděkování patří paní učitelce Sklenářové, Dvořákové a Zajakové, které školní kolo zorganizovaly a všem členům poroty, panu Pralovszkému, Janě Železné (zástupce žáků z druhého stupně) a paní učitelkám Sklenářové, Paletové, Barvové, Zajakové a Dvořákové. A samozřejmě velké ocenění všem recitátorům, byli jste úžasní! Petra Mejstříková Sulková

recitace (18) (800x600).jpg
recitace (22) (601x800).jpg
recitace (5) (601x800).jpg
recitace (6) (601x800).jpg
recitace (10) (601x800).jpg
recitace (4) (601x800).jpg
recitace (30) (601x800).jpg
recitace (7) (601x800).jpg
recitace (27) (601x800).jpg
recitace (13) (601x800).jpg
recitace (23) (601x800).jpg
recitace (3) (601x800).jpg
recitace (20) (601x800).jpg
recitace (31) (601x800).jpg
recitace (29) (800x601).jpg
recitace (15) (601x800).jpg
recitace (17) (601x800).jpg
recitace (11) (601x800).jpg
recitace (26) (601x800).jpg
recitace (19) (601x800).jpg
recitace (9) (601x800).jpg
recitace (8) (601x800).jpg
recitace (28) (601x800).jpg
recitace (16) (601x800).jpg
recitace (24) (601x800).jpg
recitace (25) (601x800).jpg
recitace (14) (601x800).jpg
recitace (21) (601x800).jpg
recitace (12) (601x800).jpg