Fotogalerie - Laboratorní práce

Se separačními (dělícími) metodami se tedy žáci nejprve seznámili, poté si většinu prakticky vyzkoušeli. V rámci laboratorní práce filtrovali vodu znečištěnou pískem. Po sestavení filtrační aparatury a přípravě filtračního papíru mohli oddělit kapalnou a pevnou složku směsi. V prosinci děti navštíví čistírnu odpadních vod v Dobřichovicích a budou moci zúročit své teoretické i praktické zkušenosti. Vždyť proces čištění odpadní vody se týká nás všech. text: Kamila Zvědělíková foto: Eva Škvorová

02.jpg
03.jpg
01.jpg
04.jpg