Fotogalerie – Laboratorní práce

Se separačními (dělícími) metodami se tedy žáci nejprve seznámili, poté si většinu prakticky vyzkoušeli.

V rámci laboratorní práce filtrovali vodu znečištěnou pískem. Po sestavení filtrační aparatury a přípravě filtračního papíru mohli oddělit kapalnou a pevnou složku směsi.

V prosinci děti navštíví čistírnu odpadních vod v Dobřichovicích a budou moci zúročit své teoretické i praktické zkušenosti. Vždyť proces čištění odpadní vody se týká nás všech.

text: Kamila Zvědělíková
foto: Eva Škvorová

01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg