Fotogalerie - 7 ABC - Unit 1

Umíme použít a vytvořit minulý čas, rozlišíme pravidelná a nepravidelná slovesa. Pomocí vazby „be suppose to“ vyjádříme, co jsme zamýšleli udělat, ale nakonec neudělali. Nacvičili jsme dialog na téma „Invitations“ – pozveme kamaráda do kina, na večeři, na party a jeho pozvání umíme přijmout nebo odmítnout. V hodinách s rodilou mluvčí jsme konverzovali o rodině a volnočasových aktivitách. Říjnové téma Halloween jsme probrali z pohledu vybavení domu a jeho strašidel, která se zde během tohoto typicky amerického svátku mohou objevit. Lekci jsme zakončili velkým testem a projektem na téma „My fictional family“. Úkolem bylo si vymyslet fiktivní rodinu, najít obrázky členů rodiny z různých časopisů a popsat je.

IMG_20161020_173208.jpg
IMG_20161020_173250.jpg
IMG_20161020_173537.jpg
IMG_20161020_173336.jpg
IMG_20161020_173100.jpg
IMG_20161020_173411.jpg
IMG_20161020_173142.jpg
IMG_20161020_173441.jpg
IMG_20161020_172938.jpg
titulka.jpg
Diego.jpg
IMG_20161020_173515.jpg
IMG_20161020_173559.jpg
IMG_20161020_173014.jpg