Fotogalerie - Školní den za první republiky

Škola za 1. republiky – projekt, který připravil pedagogický sbor 2. stupně a žáci 9. tříd 25. října se žáci i učitelé posunuli o 93 let zpět, aby prožili školní den roku 1925. Všichni se připravovali již od září nejen vyhledáváním historických materiálů o vzdělávání, dobovém oblečení, cenách zboží, kultuře a osobnostech, ale i zpracováváním těchto poznatků v jednotlivých předmětech. Vše vyvrcholilo dnem, kdy žáci, učitelé i návštěvníci přicházeli v dobovém oblečení. Bylo neuvěřitelné, co všechno se doma našlo: školní tašky, klobouky a čepice, šle, charlestonové šaty, šaty po babičce od Hany Podolské, boa… Pouze pět dětí si nechtělo prožít prvorepublikovou školu, proto měly svůj pracovní program v oddělené třídě. Výuka probíhala ve čtyřech třídách a hudebně. Každou třídu si učitelka dobově vyzdobila. Nechyběla oslovská lavice, rákoska i místo na klečení na polenech. Paralelní třídy byly spojeny tak, aby žáci zažili stísněné podmínky v lavicích. Všichni se snažili vyhnout plastům, ale nebylo to jednoduché, dnes jsou všude. Svačilo se na papíru nebo látkových ubrouskách, děti si donesly na pití plecháčky, do kterých pak dostaly o velké přestávce bramborovou polévku. Vyučování zahájil zpěv písně Ach synku, synku. Rozvrh obsahoval vlastivědu, počty, psaní, pracovní činnosti a divadelní představení. Šestou hodinu tvořila třídnická hodina, ze které vyplynuly ohlasy žáků: •Škoda, že se zítra budeme učit normálně. •Bylo to zábavné, zajímavé, dokonce i vtipné. •Nevyhovovalo mi pokaždé vstávat v lavici, když jsem chtěl promluvit, taky při sezení držet ruce za zády a korzovat o velké přestávce. •Do současnosti bych zachoval ukázněnost žáků a tu humornou mluvu učitelů, učitelské mládence a oslovskou lavici. •Nejtěžší byl krasopis, protože se inkoust strašně rozpíjel a snadno se dělaly kaňky. Abeceda vypadala úplně jinak než dnes. Každého něco zaujalo. Byly to možná počty, kde se pracovalo s reálnými cenami zboží a příjmem rodiny, nebo psaní perem s násadkou, které se muselo namáčet do kalamáře, někoho bavila hra Ovčinec, na niž si žáci museli nejdříve narýsovat hrací desku. Poskládat si naši republiku z jednotlivých částí a zkoumat její znak v dobových souvislostech bylo také zajímavé. Velký úspěch mělo představení 9.A a 9.B o Osvobozeném divadle pod vedením paní učitelky Hany Tuháčkové. Žáci nakonec hodnotili projekt známkou. Prospěl s vyznamenáním. text: Radka Habešová foto: Hana Ohnůtková

db-15.JPG
n-04.JPG
da-17.JPG
r-12.JPG
da-07.JPG
db-17.JPG
m-03.JPG
p-03.JPG
m-05.JPG
n-03.JPG
r-07.JPG
r-16.JPG
db-03.JPG
db-10.JPG
o-06.JPG
r-17.JPG
db-16.JPG
m-06.JPG
da-05.JPG
r-02.JPG
r-15.JPG
r-18.JPG
o-03.JPG
k-19.JPG
o-09.JPG
k-07.JPG
da-13.JPG
o-07.JPG
db-11.JPG
r-23.JPG
d-00.JPG
k-05.JPG
da-03.JPG
k-25.JPG
r-22.JPG
da-10.JPG
da-02.JPG
m-09.JPG
o-00.JPG
r-05.JPG
da-11.JPG
r-14.JPG
r-25.JPG
k-23.JPG
db-09.JPG
k-02.JPG
db-06.JPG
da-01.JPG
o-16.JPG
o-20.JPG
o-14.JPG
db-14.JPG
o-02.JPG
k-08.JPG
r-11.JPG
k-24.JPG
k-21.JPG
k-06.JPG
r-21.JPG
m-07.JPG
o-13.JPG
o-11.JPG
o-10.JPG
r-03.JPG
m-02.JPG
n-08.JPG
m-14.JPG
n-09.JPG
r-04.JPG
r-06.JPG
r-13.JPG
r-19.JPG
db-18.JPG
o-05.JPG
m-01.JPG
k-14.JPG
r-08.JPG
k-12.JPG
k-15.JPG
db-01.JPG
m-13.JPG
o-01.JPG
da-08.JPG
o-08.JPG
m-15.JPG
m-10.JPG
k-09.JPG
m-12.JPG
m-08.JPG
o-12.JPG
da-04.JPG
r-20.JPG
da-06.JPG
p-08.JPG
p-07.JPG
k-17.JPG
k-13.JPG
r-10.JPG
m-04.JPG
db-13.JPG
o-17.JPG
db-07.JPG
k-20.JPG
da-14.JPG
p-01.JPG
k-10.JPG
p-04.JPG
da-12.JPG
n-05.JPG
k-11.JPG
r-01.JPG
r-26.JPG
o-15.JPG
r-24.JPG
k-22.JPG
k-18.JPG
da-09.JPG
k-16.JPG
o-19.JPG
da-16.JPG
n-07.JPG
p-02.JPG
n-10.JPG
n-01.JPG
db-04.JPG
k-04.JPG
db-05.JPG
a-01.JPG
db-08.JPG
k-01.JPG
k-00.JPG
o-04.JPG
n-06.JPG
db-20.JPG
r-09.JPG
n-02.JPG
m-11.JPG
p-05.JPG
k-03.JPG
o-18.JPG
db-12.JPG
db-19.JPG
da-15.JPG
db-02.JPG
p-06.JPG