Fotogalerie - Nebezpečí v kyberprostoru

Tentokrát besedoval s žáky 5. tříd o bezpečném chování v prostředí internetu, o způsobech a možnostech, jak se bránit kyberšikaně a jak chránit své soukromí. Děti skvěle spolupracovaly, některé informace sice již znaly z výuky informatiky, přesto bylo velmi užitečné si je zopakovat. Dozvěděly se mimo jiné, jak reagovat na závadný obsah na internetu, jak se vyvarovat nástrahám na sociálních sítích, které údaje o sobě nezveřejňovat, kdy vyhledat pomoc dospělých nebo jak chránit svůj počítač a mobilní telefon. Ladislava Srpová

20170302_105003 (800x450).jpg
20170302_104924 (800x450).jpg
titulka.jpg