FASHION SHOW

V osmé lekci bylo u třeťáků tématem oblečení. Slovíčka jsme procvičili formou křížovek, obrázkového diktátu, písničky a zároveň jsme se naučili, co je přivlastňování. Více zde.

…………………………………………………………………………………

Také jsme popisovali, co kdo má na sobě – She is wearing … / He is wearing … a nacvičili tzv. fashion show. Nakonec jsme pozvali své spolužáky a přivítali je větou: „Hello, ladies and gentlemen, welcome to our fashion show.“

Tréma sehrála svoji roli, ale vše jsme zvládli a na závěr krátké show připravili malé občerstvení. Tímto chci poděkovat za pomoc rodičům i prarodičům.

A dětem gratuluji k jejich prvnímu malému vystoupení v angličtině.

 foto                    video   

Lucie Wladařová