Exkurze do pivovaru

v Plzni za účelem poznání výroby národního nápoje, se nám velmi líbila. Více zde.