English in use

Šesťáci vypracovali projekty na téma ENGLISH IN USE (k čemu můžeme využít angličtiny). Jednotlivá témata a zdařilé ukázky najdete zde

Témata na projektovou práci si žáci mohli sami vybrat a to dle aktuálně probírané látky a jejich vlastních zájmů:

1. MY DAY (denní režim, pracovní dny, víkend, co dělám obvykle, někdy…., přít.čas prostý)

M_Mak_My day   M_Havlik_My day

2. HOLIDAYS and FESTIVALS in our country ( popis a časový harmonogram svátků, prázdnin, data + číslovky řadové)

3. MY ANIMALS (popis zvířat a zařazení do kategorií)

J_Klapa_My animals   O_Zubek_My animal   My animals_01

4. PICTURES – popisy jednotlivých obrázků či fotografií (přít.čas průběhový)

E_Burdova_Pictures   Gemperle_Pictures

5. LAST YEAR IN MY LIFE – popis akcí, co se událo zajímavého v mém životě (min.čas prostý).

Poznámka – z důvodů motivace nebyly opraveny všechny chyby. Chyby byly opraveny pouze pro pochopení textu. Hana Kráslová