Dopravní výchova

Žáci 4. A a 4. B zakončili teoretickou část výuky dopravní výchovy testem. Více zde.