Děti už chtějí do školy. Osmáci to vyjádřili básní.

Žáci 8. tříd si v tvůrčím úkolu zopakovali základní literární pojmy: rým, verš, sloka. Kritériem pro tvorbu bylo také zapojení slova online – hlavního tématu všech textů. Nejzdařilejší práce vybraly děti samy. Ve všech je znát, co online skutečně prožívají. Hezké počtení.