Den otevřených dveří 26.11.

Srdečně vás zveme, abyste se podívali k nám do školy. Od 8 do 16 hodin, s přestávkou od 13h30 do 14h30, se můžete zúčastnit výuky ve kterékoli učebně. Můžete si vybrat, která hodina by vás zajímala podle rozvrhu na našich webových stránkách.

V 15 hodin pořádají v budově v ul. 5. května třídy 6.B a 7.A módní přehlídku modelů , které vyrobily v rámci celoškolního projektu Pomozme Popelce, který se věnoval třídění odpadu. Jistě si dovedete představit, že se bude jednat o originální díla!

V hodinách angličtiny ve 3. třídě  budou děti poslouchat, číst a hrát role v komiksu, v 6. třídě se můžete podívat na využití interaktivní tabule k výuce anglické gramatiky v 1. skupině, v další si pak budou povídat o zvířatech. V 7. třídách se budou zabývat budoucností, ve 3.skupině  dopravou. V 9. si můžete zazpívat spolu s dětmi vánoční koledy.

V dalších třídách a předmětech např.:

4.A Matematická pohádka

4.C Vyjmenovaná slova se skrývačkách

7. třídy v hodně VOZ – Klíče ke zdraví