Dějepisná olympiáda

na téma „Za poznáním, za obchodem i za prací aneb Cesty jako tepny civilizace“. 

Školní kolo Dějepisné olympiády se koná ve čtvrtek 22. listopadu 2018 ve 14.30 h.

Těšíme se na všechny zájemce o historii.