Dějepisná olympiáda

Ve středu 20. listopadu 2019 ve 14.30 h. se koná školní kolo Dějepisné olympiády. Zájemci z 8. a 9. ročníků přijďte do učebny dějepisu (č. 10).

Irena Syblíková