Další úspěch na poli vědy

V průběhu posledního lednového týdne proběhlo druhé kolo soutěže Mladý chemik. Zúčastnili se ho naši tři úspěšní řešitelé kola školního. Nejen o tom, jak se jim dařilo, se dočtete zde.

……………………………………………………………..

pondělí 1. února 2021

Mladý chemik

Vše proběhlo v online prostředí, jen pokusy nebylo možno provádět, tedy šlo spíše o teorii.

Dále postupuje vždy 30 úspěšných řešitelů oblastních kol. Ve velké konkurenci se neztratila Julie Fechterová, Tereza Přesličková ani František Habarta.

A Julie postupuje do 3. kola této náročné soutěže.

Všem třem chemikům děkujeme, gratulujeme a Julii přejeme hodně úspěchů v dalším kole.

Kamila Zvědělíková

……………………………………………………………..

středa 13. ledna 2021

Žáci 8. a 9. ročníků v Temelíně

V prvním lednovém týdnu jsme se vydali s žáky 8. a 9. ročníků do jaderné elektrárny Temelín. Ptáte se, jak je to v této době možné? Během online hodiny chemie jsme se přenesli přímo k reaktoru! V něm probíhá štěpná reakce a uran se mění na další prvky periodické soustavy prvků. Přitom se uvolňuje velké množství tepla, kterým se ohřívá voda, pára z ní získaná roztáčí turbínu a postupně pomocí generátoru se vyrábí elektrický proud. Temelín vyrábí 20% celkové produkce elektrické energie a rozsvítí tak každou 5. žárovku v ČR.

Velice zajímavou prohlídku elektrárny ve virtuálním prostředí jsme si mohli zažít díky vzdělávacímu portálu ČEZ. Modely 3D elektráren různých typů si lze prohlédnout na stránkách ČEZ, my jsme využili možnost nechat se provést areálem Temelína průvodkyní. Děti mohly klást všetečné otázky, často velice zajímavé, paní průvodkyně ráda na všechny odpověděla. A nechyběla ani tolik atraktivní soutěž o pěkné ceny.

I během distanční výuky můžeme cestovat, objevovat a přitom si užívat pohodlí domova.

Kamila Zvědělíková