Čtenářský klub

zahájí svou činnost ve středu 4. října 2017. Bližší informace najdete zde.

Přihláška pro žáky 1. a 2. tříd zde,

3. a 4. tříd zde.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Posláním čtenářského klubu je vést již malé čtenáře k tomu, aby měli z četby potěšení, správně dekódovali a hodnotili psané texty, učili se sdílet své prožitky a uměli četbu zúročit v dalším životě.

Klubové schůzky se budou konat ve středu v čase od 13.30 do 15.00 v období pěti po sobě jdoucích měsících. První schůzka proběhne 4. 10. 2017.

Náklady na provoz klubu jsou hrazené z dotace projektu „Zkvalitnění studia na ZŠ Dobřichovice v rámci OPVVV“, pro žáky je tedy účast bezplatná.

Vyplněné přihlášky žáků 1. a 2. ročníku odevzdávejte prosím paní učitelce Paletové, žáci 3. a 4. ročníku paní učitelce Macelové.

Maximální kapacita každého klubu je 10 žáků. V případě většího počtu zájemců rozhoduje o jejich přijetí termín doručení přihlášky.