CORNWALL – ZAPOMENUTÁ ZEMĚ

čtvrtek 24. května: den šestý

Poslední den v Anglii – vyrážíme na celý den do hlavního města, do Londýna. Absolvovali jsme procházku místy, která se nejvíce zapsala do historie města: viděli jsme Buckingham Palace, Westminster Abbey, vládní třídu Whitehall, náměstí Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Leicester Square, čínskou čtvrť Soho aj.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

středa 23. května: den pátý 

Po snídani jsme se vydali na výlet do nejjihozápadnějšího cípu Británie – do oblasti Land´s End.

Cestou jsme se zastavili na krásném místě na divokém pobřeží, kde bylo podle antických vzorů postaveno divadlo pod širým nebem – Minack Theatre.

Dojedeme až k Land´s End, kde jsme se prošli po útesech nejzazšího bodu na jihozápadě Velké Británie. Při zpáteční cestě jsme prozkoumali prehistorické monumenty Men an Tol a dolmen Llanyon Quoit a zastavili v Marazionu u St. Michael´s Mount, kláštera na ostrově, přístupného suchou nohou pouze za odlivu.

Foto zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

úterý 22. května: den čtvrtý

Po snídani jsme navštívili dramatické útesy severního pobřeží Cornwallu a zříceninu hradu Tintagel, místa spjatého s Artušovskými legendami.

Prohlédli jsme si také rušný přístav Plymouth, odkud odplula slavná loď Mayflower do Ameriky, podnikli plavbu lodí po přístavu s vyhlídkou na doky a vojenský přístav.

Foto zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

pondělí 21. května – den třetí:

Brzy ráno jsme se přeplavili trajektem do Velké Británie do přístavu Dover.

Po připlutí do Anglie vyrážíme jihozápadním směrem k nejstaršímu klášteru v Anglii, který je spojen i s Artušovskými legendami – Glastonbury Abbey.

Prohlédneme si ruiny opatství a vystoupáme na Glastonbury Tor, místo s dalekým výhledem do krajiny.  Poté přejedeme do bývalého římského přístaviště, dnes živého univerzitního města Exeter.

Foto zde.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

neděle 20. května – den druhý:

Ráno jsme šťastně dorazili do Belgie. Dopoledne jsme se zastavili v Bruselu u Atomia, odpoledne vyrážíme do historického města Bruggy.

V Bruselu u Atomia jsme si prohlédli 102 m vysoký model jádra atomu železa postavený u příležitosti světové výstavy Expo 58. Odpoledne jsme navštívili půvabné historické město Bruggy, které si díky četným vodním kanálům, křivolakým uličkám a malebným zákoutím získalo přezdívku „Benátky severu“. Prošli jsme se kolem velkého tržiště, zvonice Belfort a také si prohlédli krásné Hradní náměstí.

Fotky najdete zde.