Co nového jsme se naučili

v angličtině? Dozvíte se zde.

Postavili jsme dům!

Děti ze čtvrtých tříd si každý v rámci projektu My room a hodin angličtiny vyrobily jednu místnost v domě a vybavily jí nábytkem. Z těchto místností jsme potom postavili náš bytový dům. Děti si při popisu své místnosti i domu procvičily slovní zásobu, vazbu there is/are a předložky místa. Náš dům stojí v prvním patře nové budovy.

Zvířecí příběh

Šesťáci výborně zvládli anglickou slovní zásobu spojenou se zvířaty a čas přítomný prostý (present simple) a průběhový (continuous). Toho využili při tvoření obrázkového či komiksového příběhu o vybraném zvířeti. Všechny práce jsou vystaveny v prvním patře nové budovy.

Kateřina Kubásková

 

ČÍSLA V HLAVNÍ ROLI

Děti ve třetí třídě procvičovaly čísla v AJ. Nejprve využily znalost číselných řad od 1-20 a opačně. Pak si vyzkoušely násobilku 2,3,4,5 a uvědomily si provázanost předmětů. Následně si zahrály i hru O nejlepšího počtáře.

Ve druhé části si děti vyzkoušely práci s interaktivní tabulí, kde nejprve hledaly čísla, počítaly různé předměty a nakonec si zahrály pexeso.

Hodinu děti zakončily oblíbenou hrou Molekuly – jak jinak než v anglickém jazyce :o).

Fotografie si můžete prohlédnout zde.

 

V devátém ročníku se zelená skupinka zaměřila na praktické využití jazyka, během hodin s rodilou mluvčí Madison se snaží komunikovat a jejich pracovní nasazení je opravdu velké, hodiny je baví a plně využívají možnosti komunikovat v cizím jazyce.

Žáci jsou již ve věku, kdy si musí umět poradit v různých situacích,  dohodnout si určitou schůzku a pak díky okolnostem ji přesunout či zrušit, právě tuto dovednost trénovali při hodině AJ, zde si můžete prohlédnout krátká videa.

Kateřina Hejná