Co děláme v kroužcích

Během dubna jsme se v kroužku Tančím, tančíš, tančíme věnovali jednotným pohybům, rozfázovaným pohybům a zásadám tvorby choreografie. Více zde.

Na začátku května si všichni vyzkoušeli vytvoření své vlastní choreografie a její nácvik v menších skupinkách.

Vítěznou choreografii si můžete prohlédnout zde.

 

Při kroužku Hrátky s AJ si děti zkoušely práci se slovníkem, ukázali jsme si různé druhy slovníků a nakonec jsme pátrali po zadaných slovíčkách, někteří si připadali jako detektivové, protože abeceda to je věda.

Fotografie si můžete prohlédnout zde.