Chemici 8. a 9. tříd v ČOV Dobřichovice

Přestavte si, že jste kapka znečištěné vody a doputujete kanalizací do čistírny odpadních vod (ČOV). Zdržíte se zde asi 24 hodin, než se budete moct vydat do Berounky, tedy jako kapka čisté vody, nikoliv pitné. Více zde.