Česko-slovenská hodina

Žáci 8. ročníků zažili česko-slovenskou hodinu jako tandemové vyučování vedené česky a slovensky. Více zde.

Nejdříve jsme si připomenuli datum rozdělení obou států a v krátkém videu také stručné reálie Slovenské republiky. Po přečtení písňového textu i po sluchovém vnímání autentické slovenštiny jsme společně sepsali hlavní rozdíly v obou jazycích v tvarosloví, hláskosloví, ve slovní zásobě i ve výslovnosti.

V následující hodině žáci a žákyně 8.B shrnuli získané poznatky v tzv. Vennově diagramu. K nahlédnutí zde.

Petra Železná (za ČJ) a Jana Zajaková (za SJ)