Bydlení trošku jinak

Žáci pátých tříd vytvořili projektovou práci na téma Housing, ale protože “obyčejné” bydlení už vytvářeli v předchozích ročnících, projekt byl zaměřen na historii. Žáci popisovali různé bydlení v různých dobách. Zde si můžete prohlédnout škálu na společné fotografii a namátkou vybrané projekty.