Back at school – Projects in English

Děti ze třetích, čtvrtých a pátých tříd navštěvující školu pracují v hodinách angličtiny na projektech. Více zde.

Každý týden je zadané nové téma s cílem, aby si všichni postupně zopakovali a rozšířili látku probranou v právě končícím školním roce – slovní zásobu, stavbu vět a jednoduchou gramatiku. Hodiny jsou vedeny rodilou mluvčí a zpětnou vazbu dostávají děti i od ostatních vyučujících anglického jazyka.

Minulý týden páťáci vytvořili vysněný dům, čtvrťáci se zamysleli nad zdravým a nezdravým jídlem a třeťáci popisovali postavy na ulici.

Jsme rády, že děti společné tvoření těší. 

učitelky anglického jazyka