ANIMAL SAFARI

Třeťáci se opět pustili do projektu, tentokrát o zvířatech. Shodli jsme se na společném názvu – ANIMAL SAFARI. Více zde.

Pracovali ve dvojicích a vylosovali si jedno zvíře s půlkou obrázku. Úkolem bylo dokreslit obrázek a popsat zvíře dle daných kritérií:

A project in pairs – Animal Safari

1/ It is from/ It lives in …………
2/ It has got/ hasn´t got ………
3/ It can/can´t …………………
4/ It likes/doesn´t like …………
5/ What colour is it?
6/ Anything special?
7/ One question for your classmates.

Procvičili jsme si nejen angličtinu, ale také spolupráci s kamarádem – domluvit se, shodnout se, najít kompromis a nakonec vše prezentovat před ostatními a to vše se nám moc povedlo.

Naše obrázky jsou zde a fotky zde.

Lucie Wladařová