Anglický obrázkový slovník

6. třídy otevřely nové téma vypracováním projektu – My picture dictionary page. Každý žák dostal své užší téma a vypracoval obrázkový slovník. Zde si můžete prohlédnout náhodně vybrané ukázky.

fruits   hot drinks  ingredients for baking  vegetables