Co se žáci učili v první lekci

angličtiny v tomto školním roce, se dočtete zde: sedmácideváťáci.

9. AB dokončila lekci – unit 1 – kde jsme zopakovali gramatické časy – Present perfect simple, Past simple a Past continuous. Abychom se ale také domluvili v cizí zemi, nacvičili jsme dialog na téma – Refunds and Exchanges – jsme schopni si vyřídit vrácení peněz nebo výměnu zboží v obchodě. Komunikovat v angličtině se nám celkem daří, v hodinách s rodilou mluvčí jsme si povídali o hudbě, jejích žánrech a historii. Poslechli jsme si písničku od Eda Sheerena – The Photograph – a procvičili si tak slovní zásobu pomocí výběru ze dvou možností. Na téma „Music“ jsme nakonec vytvořili projekt „My favourite singer/band“.

Dokumenty jsou zde:

Adam   Alina   David   David T   Tereza B   Tereza Ch   Adéla   Vojta

Nezapomněli jsme ani na Halloween. Tentokrát jsme si četli tzv. „Scary Stories and Urban Legends“ . Povídali jsme si o tom, čeho jsme se báli jako malé děti, co nás vyděsí dnes a čeho se bojíme v budoucnu.