16.2.2016 přerušení dodávky elektřiny

V úterý 16. 2. 2016 nebude v provozu školní jídelna, družina a nebudou probíhat ani kroužky. Dle informací od firmy ČEZ Distribuce, a.s. v lokalitě, do které spadá i celá naše ZŠ, bude 16.2.2016 (úterý) přerušena dodávka elektrické energie. Vzhledem k tomu budou mít třídy náhradní program mimo školní budovu. Rámcový program naleznete v Plánu akcí, podrobnější informace dostanete od třídních učitelů do eŽK.